مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی «میم»

همراه شما تا موفقیت

منوی مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی میم

یازدهم تجربی

1 مطلب : 10
برنامه مطالعه درسی پایه یازدهم رشته تجربی 13 الی 19 مهر

برنامه مطالعه درسی پایه یازدهم رشته تجربی 13 الی 19 مهر

برنامه مطالعه درسی هفتگی ویژه رشته تجربی را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعه درسی پایه یازدهم رشته تجربی 6 الی 12 مهر

برنامه مطالعه درسی پایه یازدهم رشته تجربی 6 الی 12 مهر

برنامه مطالعه درسی هفتگی ویژه رشته تجربی را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعه درسی متعادل ویژه پایه دوازدهم رشته تجربی 13 الی 19 مهر

برنامه مطالعه درسی متعادل ویژه پایه دوازدهم رشته تجربی 13 الی 19 مهر

برنامه مطالعه درسی هفتگی متعادل ویژه رشته تجربی را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعه درسی  یازدهم رشته تجربی- 4 الی 10 آبان

برنامه مطالعه درسی یازدهم رشته تجربی- 4 الی 10 آبان

برنامه مطالعه درسی رشته تجربی پایه یازدهم برای 4 الی 10 آبان را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعات هفتگی پیشرو ویژه پایه دوازدهم ریاضی و تجربی - 5 الی 11 مرداد

برنامه مطالعات هفتگی پیشرو ویژه پایه دوازدهم ریاضی و تجربی - 5 الی 11 مرداد

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم گروه ریاضی و تجربی پیشرو را از اینجا دریافت کنید و با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعه درسی  یازدهم رشته تجربی- 27 مهر تا 3 آبان

برنامه مطالعه درسی یازدهم رشته تجربی- 27 مهر تا 3 آبان

برنامه مطالعه درسی رشته تجربی پایه یازدهم برای 27 مهر الی 3 آبان را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعه درسی پایه یازدهم رشته تجربی- 18 الی 24 آبان

برنامه مطالعه درسی پایه یازدهم رشته تجربی- 18 الی 24 آبان

برنامه مطالعه درسی یازدهم رشته تجربی 18 الی 24 آبان را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعه درسی پایه یازدهم رشته تجربی 7 الی 13 دی

برنامه مطالعه درسی پایه یازدهم رشته تجربی 7 الی 13 دی

برنامه مطالعه درسی پایه یازدهم رشته تجربی 7 الی 13 دی را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
انتخاب مسیر درست چالش هر روزه ما در زندگی

انتخاب مسیر درست چالش هر روزه ما در زندگی

چگونه زندگی کردن و این که در زندگی چه مسیری را پیش بگیریم همگی وابسته به انتخاب ما خواهد بود.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعه درسی پایه یازدهم رشته تجربی 17 الی 23 اسفند

برنامه مطالعه درسی پایه یازدهم رشته تجربی 17 الی 23 اسفند

برنامه مطالعه درسی پایه یازدهم رشته تجربی 17 الی 23 اسفند را دریافت کنید

0 :
ادامه...
1 مطلب : 10