مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی «میم»

همراه شما تا موفقیت

ویدئوهای مشاوره‌ای

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 362
نه ایست حتی اگر ....

نه ایست حتی اگر ....

ممکن است در زندگی مدام شکست بخوریم اما چیزی که ارزشمند است تمام کردن مسیر و پافشاری روی موفقیت است.

0 :
ادامه...
معرفی خدمات ویژه پایه اول

معرفی خدمات ویژه پایه اول

در این ویدئو توضیحات تکمیلی در خصوص نحوه استفاده از تکالیف دانش آموزان پایه اول ارائه شده است. برای آشنایی با تکالیف اول ابتدایی حتما این ویدئو را ببینید.

0 :
ادامه...
فرصت های موفقیت  در زندگی را کشف کنید

فرصت های موفقیت در زندگی را کشف کنید

داستان این هفته دربرگیرنده نکات مهمی در زمینه بدست آوردن فرصت ها در زندگی است.

0 :
ادامه...
تکالیف روزانه پایه دوم 13 الی 19 مهر

تکالیف روزانه پایه دوم 13 الی 19 مهر

تکالیف روزانه ویژه پایه دوم را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعه درسی متعادل ویژه دوازدهم رشته ریاضی - 13 تا 19 مهر

برنامه مطالعه درسی متعادل ویژه دوازدهم رشته ریاضی - 13 تا 19 مهر

برنامه مطالعه درسی هفتگی متعادل ویژه رشته ریاضی را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
تکالیف روزانه پایه دوم 6 الی 12 مهر

تکالیف روزانه پایه دوم 6 الی 12 مهر

تکالیف روزانه ویژه پایه دوم را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
جنگ نا برابر استعداد و تلاش(استعداد مهمتراست یا تلاش؟)

جنگ نا برابر استعداد و تلاش(استعداد مهمتراست یا تلاش؟)

خیلی از افراد تصور می کنند آدمهای موفق بسیار با استعداد هستند و آنها با تلاش نمی توانند مثل موفق ها شوند.شما چطور فکر می کنید؟

0 :
ادامه...
مخاطرات پدر و مادر موفق بودن

مخاطرات پدر و مادر موفق بودن

گفتگوهای تکراری از خاطرات کودکی پدرها و مادرها که در مواقع مختلف برای فرزندان نقل می شود برای اکثرفرزندان ناراحت کننده و گاهی نفرت انگیز است.

0 :
ادامه...
تاثیر بدخوابی و کم خوابی در رفتار و تحصیل

تاثیر بدخوابی و کم خوابی در رفتار و تحصیل

خواب خط کش یک زندگی است چه برای دانش آموز چه برای داوطلب کنکور و چه برای والدین و اعضای خانواده. اگر این خط کش درست نباشد معیار عملکرد و بهره وری کارها به هم خواهد ریخت.

0 :
ادامه...
حل تمرین برای یادگیری درس ها

حل تمرین برای یادگیری درس ها

متاسفانه مطالعه و به نوعی یادگیری شفاهی از جمله اخلال های آموزشی است که امروزه دچار آن شده ایم و چه در حیطه دبستان و دبیرستان و چه حیطه امتحانو آزمون و تست و کنکور از آن رنج می بریم.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعه درسی نظام قدیم-2 الی 8 آذر

برنامه مطالعه درسی نظام قدیم-2 الی 8 آذر

برنامه مطالعه درسی نظام قدیم 2 الی 8 آذر را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعه درسی دوازدهم رشته انسانی-2 الی 8 آذر

برنامه مطالعه درسی دوازدهم رشته انسانی-2 الی 8 آذر

برنامه مطالعه درسی دوازدهم رشته انسانی 2 الی 8 آذر را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعه درسی متعادل ویژه دوازدهم رشته تجربی - 2 الی 8 آذر

برنامه مطالعه درسی متعادل ویژه دوازدهم رشته تجربی - 2 الی 8 آذر

برنامه مطالعه درسی متعادل ویژه دوازدهم رشته تجربی 2 الی 8 آذر را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعه درسی متعادل ویژه دوازدهم رشته ریاضی - 2 الی 8 آذر

برنامه مطالعه درسی متعادل ویژه دوازدهم رشته ریاضی - 2 الی 8 آذر

برنامه مطالعه درسی متعادل ویژه دوازدهم رشته ریاضی 2 الی 8 آذر را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعه درسی پیشرو پایه دوازدهم رشته تجربی - 2 الی 8 آذر

برنامه مطالعه درسی پیشرو پایه دوازدهم رشته تجربی - 2 الی 8 آذر

برنامه مطالعه درسی پیشرو پایه دوازدهم رشته تجربی 2 الی 8 آذر را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعه درسی پیشرو پایه دوازدهم رشته ریاضی - 2 الی 8 آذر

برنامه مطالعه درسی پیشرو پایه دوازدهم رشته ریاضی - 2 الی 8 آذر

برنامه مطالعه درسی پیشرو پایه دوازدهم رشته ریاضی 2 الی 8 آذر را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعه درسی پایه یازدهم رشته ریاضی- 2 الی 8 آذر

برنامه مطالعه درسی پایه یازدهم رشته ریاضی- 2 الی 8 آذر

برنامه مطالعه درسی پایه یازدهم رشته ریاضی 2 الی 8 آذر را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعه درسی پایه یازدهم دهم رشته تجربی- 2 الی 8 آذر

برنامه مطالعه درسی پایه یازدهم دهم رشته تجربی- 2 الی 8 آذر

برنامه مطالعه درسی پایه یازدهم رشته تجربی 2 الی 8 آذر را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعه درسی پایه دهم رشته ریاضی- 2 الی 8 آذر

برنامه مطالعه درسی پایه دهم رشته ریاضی- 2 الی 8 آذر

برنامه مطالعه درسی پایه دهم رشته ریاضی 2 الی 8 آذر را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعه درسی پایه دهم رشته تجربی- 2 الی 8 آذر

برنامه مطالعه درسی پایه دهم رشته تجربی- 2 الی 8 آذر

برنامه مطالعه درسی پایه دهم رشته تجربی 2 الی 8 آذر را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعه درسی پایه نهم- 2 الی 7 آذر

برنامه مطالعه درسی پایه نهم- 2 الی 7 آذر

برنامه مطالعه درسی پایه نهم 2 الی 7 آذر را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعه درسی پایه هشتم- 2 الی 7 آذر

برنامه مطالعه درسی پایه هشتم- 2 الی 7 آذر

برنامه مطالعه درسی پایه هشتم 2 الی 7 آذر را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعه درسی پایه هفتم- 2 الی 7 آذر

برنامه مطالعه درسی پایه هفتم- 2 الی 7 آذر

برنامه مطالعه درسی پایه هفتم 2 الی 7 آذر را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
تکلیف درسی پایه سوم- 2 الی 7 آذر

تکلیف درسی پایه سوم- 2 الی 7 آذر

تکالیف درسی پایه سوم 2 الی 7 آذر را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
تکلیف درسی پایه دوم- 2 الی 7 آذر

تکلیف درسی پایه دوم- 2 الی 7 آذر

تکالیف روزانه درسی پایه دوم 2 الی 7 آذر را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
تکلیف درسی پایه اول - 2 الی 7 آذر

تکلیف درسی پایه اول - 2 الی 7 آذر

تکالیف درسی پایه اول 2 الی 7 آذر را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
برنامه ریزی-بخش3- (ماتریس آیزنهاور)

برنامه ریزی-بخش3- (ماتریس آیزنهاور)

در این ویدئو یاد میگیریم که چطور با توجه به وضعیت موجود منطقی برنامه ریزی کنیم.

0 :
ادامه...
برنامه ریزی-بخش2- (ترمیم و جبران)

برنامه ریزی-بخش2- (ترمیم و جبران)

ترمیم و جبران یکی از مهم ترین بخش های یک برنامه ریزی دقیق و سالم است.برای آشنایی بیشتر با این مفاهیم این ویدئو آموزشی را مشاهده کنید.

0 :
ادامه...
برنامه ریزی-بخش1- (برنامه های تکرار شونده)

برنامه ریزی-بخش1- (برنامه های تکرار شونده)

با برنامه درسی های یکنواخت در مدارس چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنیم؟در این ویدئو به این سوال پاسخ داده ایم.

0 :
ادامه...
ایجاد انگیزه در فرزندان (بخش ششم)

ایجاد انگیزه در فرزندان (بخش ششم)

در بخش نهایی ایجاد انگیزه در فرزندان به جمع بندی کاملی در خصوص این موضوع می رسیم

0 :
ادامه...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 362