مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی «میم»

همراه شما تا موفقیت

انتخاب رشته در دبیرستان و دانشگاه ها - نکات تکمیلی برای تمام نوجوانان

1 مطلب : 1
اهمیت اعتماد به مدرسه و سیستم آموزشی

اهمیت اعتماد به مدرسه و سیستم آموزشی

بسیاری از والدین احساس می کنند روش کار مدرسه یا معلمان فرزندانشان چندان قابل قبول نیست و این تازه اول ماجرای عدم اعتماد به مدرسه و معلم است.

0 :
ادامه...
1 مطلب : 1