مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی «میم»

همراه شما تا موفقیت

منوی مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی میم

انگیزه : امید : هدف - هفت عادت والدین موثر

1 2 مطلب : 17
 هفت عادت والدین موثر بخش یک ( بی توجهی به پی سی در روابط)

هفت عادت والدین موثر بخش یک ( بی توجهی به پی سی در روابط)

در این مجموعه ویدئو به یک سری از عاداتی پرداخته ایم که والدین با تقویت هر یک در خود می توانند به بهتر شدن روابط خود با فرزندانشان کمک کنند.

0 :
ادامه...
هفت عادت والدین موثر بخش دو ( بانک عاطفی)

هفت عادت والدین موثر بخش دو ( بانک عاطفی)

روابط عاطفی یکی از مهم ترین دریچه های برقراری ارتباط والدین با فرزندان است که در این ویدئو به بررسی کامل آن پرداخته ایم.

0 :
ادامه...
 هفت عادت والدین موثربخش سه ( تغییر عادت با نگرش)

هفت عادت والدین موثربخش سه ( تغییر عادت با نگرش)

تغییر عادت هایی که به ما آسیب می زنند خود یکی از مهم ترین اصول برقراری ارتباط موثر با فرزندان است که در این ویدئو به بررسی آن ها پرداخته ایم.

0 :
ادامه...
 هفت عادت والدین موثر بخش چهار ( مراحل بلوغ عاطفی)

هفت عادت والدین موثر بخش چهار ( مراحل بلوغ عاطفی)

بلوغ عاطفی مولفه بسیار مهم و موثری است در روابط والدین با فرزندان نقش پر رنگی دارد.در این ویدئو به بررسی کامل این موضوع پرداخته ایم.

0 :
ادامه...
هفت عادت والدین موثر بخش پنج (تفاوت رهبری و مدیریت)

هفت عادت والدین موثر بخش پنج (تفاوت رهبری و مدیریت)

رهبری خانواده یا مدیریت دو مفهوم کاملا متفاوت است که دانستن تفاوت های آن ها برای والدین می تواند بسیار تاثیرگذار باشد.حتماً این ویدئو را مشاهده کنید.

0 :
ادامه...
هفت عادت والدین موثر بخش شش (عامل بودن)

هفت عادت والدین موثر بخش شش (عامل بودن)

در این ویدئو به بررسی مفهومی به نام عامل بودن در روابط پدر و مادر و فرزندان پرداخته ایم.

0 :
ادامه...
 هفت عادت والدین موثر بخش هفت (عامل بودن، ماشین رفتار)

هفت عادت والدین موثر بخش هفت (عامل بودن، ماشین رفتار)

در این ویدئو به نحوه رفتار و نوع تاثیر گذاریمون در زندگی پرداختیم که می تونه برای بسیاری از والدین چالش مهمی باشد.

0 :
ادامه...
 هفت عادت والدین موثر بخش هشت (حلقه نگرانی، حلقه نفوذ)

هفت عادت والدین موثر بخش هشت (حلقه نگرانی، حلقه نفوذ)

در این ویدئو به این موضوع اشاره کردیم که چطور متوجه شویم که شخصیت عامل داریم یا واکنشی

0 :
ادامه...
هفت عادت والدین موثر بخش نه (عواقب و اشتباهات)

هفت عادت والدین موثر بخش نه (عواقب و اشتباهات)

در این ویدئو در خصوص پذیرش عواقب و اشتباهات در خانواده صحبت کرده ایم.

0 :
ادامه...
هفت عادت والدین موثر بخش ده (عادت دوم، ذهناً از پایان آغاز کنید)

هفت عادت والدین موثر بخش ده (عادت دوم، ذهناً از پایان آغاز کنید)

هدف گذاری موفق یکی از مهم ترین موضوعاتی است که باید در طول زندگی به آن توجه کرد چرا که هدف گذاری غلط می تواند آسیب های جبران ناپذیری به آینده ما بزند.

0 :
ادامه...
هفت عادت والدین موثر بخش یازده (عادت دوم، رسالت خانوادگی)

هفت عادت والدین موثر بخش یازده (عادت دوم، رسالت خانوادگی)

در این ویدئو به ارائه راهکارهایی در خصوص تدوین رسالت خانوادگی پرداختیم که می تواند به شما والدین عزیز بسیار کمک کند.

0 :
ادامه...
هفت عادت والدین موثر بخش دوازده (نخست کارهای نخست را انجام بدهید)

هفت عادت والدین موثر بخش دوازده (نخست کارهای نخست را انجام بدهید)

با انجام کارهایی که باید اول انجام بشه در مراحل اولیه می توانیم به رسالت شخصی خود در زندگی نزدیک شویم، در این ویدئو به بررسی این موضوع پرداخته ایم.

0 :
ادامه...
هفت عادت والدین موثر بخش سیزده (برنده برنده بیندیشید)

هفت عادت والدین موثر بخش سیزده (برنده برنده بیندیشید)

در این ویدئو به این موضوع پرداختیم که چطور افکار و نگرش مقایسه ای را کنار بذاریم و برای رشد خودمان برداریم.

0 :
ادامه...
هفت عادت والدین موثر بخش چهارده(پنج عامل ایجاد سیستم برنده برنده)

هفت عادت والدین موثر بخش چهارده(پنج عامل ایجاد سیستم برنده برنده)

برای اینکه یک بار برای همیشه مشکل برقراری ارتباط در خانواده را برطرف کنید حتما این ویدئو را مشاهده کنید

0 :
ادامه...
هفت عادت والدین موثر بخش پانزده (اول گوش دهید)

هفت عادت والدین موثر بخش پانزده (اول گوش دهید)

خوب گوش دادن یکی از مهم ترین مهارت هایی است که باید در هر ارتباطی آن را تقویت کرد.در این ویدئو به بررسی این موضوع پرداختیم.

0 :
ادامه...
1 2 مطلب : 17