مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی «میم»

همراه شما تا موفقیت

منوی مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی میم

برنامه ریزی : مطالعه و انجام تکالیف - تکنیک های مدیریت زمان

1 مطلب : 15
ویدئو وبینار تکنیک های مدیریت زمان در یک ساعت

ویدئو وبینار تکنیک های مدیریت زمان در یک ساعت

وبینار تکنیک های مدیریت زمان ویژه دانش آموزان تمام پایه ها.برای مشاهده ویدئو روی لینک زیر کلیک کنید.

0 :
ادامه...
تکنیک  های مدیریت زمان - بخش 1 (اثر توجه به مدیریت زمان)

تکنیک های مدیریت زمان - بخش 1 (اثر توجه به مدیریت زمان)

در این مجموعه ویدئوها به تکنیک های مدیریت زمان پرداخته ایم تا بهره وری بهتری در کارهای خود داشته باشیم.

0 :
ادامه...
تکنیک های مدیریت زمان - بخش 2 (علت های بی توجهی به مدیریت زمان )

تکنیک های مدیریت زمان - بخش 2 (علت های بی توجهی به مدیریت زمان )

مدیریت زمان یکی از مهم ترین دلایل موفقیت است ولی باز هم بسیاری از ما در برابر آن مقاومت می کنیم،در این شرایط راهکار چیست؟در این ویدئو ببینید.

0 :
ادامه...
تکنیک های مدیریت زمان- بخش 3 (شفافیت با خود)

تکنیک های مدیریت زمان- بخش 3 (شفافیت با خود)

اصلی ترین دلیل برای موفقیت در مدیریت زمان جواب به این سوال است که، مدیریت زمان را برای رسیدن به چه مقصدی نیاز دارید؟ در این ویدئو ببینید.

0 :
ادامه...
تکنیک های مدیریت زمان-بخش4 ( تکنیک نظم در کارها)

تکنیک های مدیریت زمان-بخش4 ( تکنیک نظم در کارها)

"یک دقیقه صرف وقت برای برنامه ریزی ده دقیقه صرفه جویی در زمان انجام کارها" یکی از اصلی ترین تکنیک های مدیریت زمانست که می تونید در این ویدئو ببینید.

0 :
ادامه...
تکنیک های مدیریت زمان-بخش5 ( استفاده از چک لیست های روزانه و روش ABCD)

تکنیک های مدیریت زمان-بخش5 ( استفاده از چک لیست های روزانه و روش ABCD)

"اولین کار هر روز صبح: فهرست کردن کارهای روز" است، یکی از نکنیک های مدیریت زمان است، در این ویدئو ببینید.

0 :
ادامه...
تکنیک های مدیریت زمان-بخش6 ( استفاده از پوشه 46 برگی)

تکنیک های مدیریت زمان-بخش6 ( استفاده از پوشه 46 برگی)

با استفاده تکنیک های این ویدئو برای 3 سال آینده خود را برنامه ریزی کنید.

0 :
ادامه...
تکنیک های مدیریت زمان-بخش7 (اصل پارتو یا قانون 80/20)

تکنیک های مدیریت زمان-بخش7 (اصل پارتو یا قانون 80/20)

اصل پارتو یا قانون 80/20 چیست؟ در این ویدئو ببینید.

0 :
ادامه...
تکنیک های مدیریت زمان-بخش8 ( شناسایی قورباغه و قورت دادن آن)

تکنیک های مدیریت زمان-بخش8 ( شناسایی قورباغه و قورت دادن آن)

تکنیک "کارهای مهم و تاثیرگذار را شناسایی کنید و در اولویت اجرا قرار دهید" را در این ویدئو ببینید.

0 :
ادامه...
تکنیک های مدیریت زمان-بخش9 (بی وقفه با بیشترین انرژی)

تکنیک های مدیریت زمان-بخش9 (بی وقفه با بیشترین انرژی)

مدیریت زمان یکی از مهم ترین ویژگی افراد موفق است، این ویدئو رو ببینید تا از تکنیک های مدیریت زمان بیشتر بدونید.

0 :
ادامه...
تکنیک های مدیریت زمان-بخش10 (تلفیق تکنیک های جدید و قدیمی)

تکنیک های مدیریت زمان-بخش10 (تلفیق تکنیک های جدید و قدیمی)

تکنیک های مدیریت زمان روش ها و تکنیک های زیادی دارد، تلفیق روش های قدیمی و جدید را در این ویدئو ببینید.

0 :
ادامه...
تکنیک های مدیریت زمان-بخش11 (تکنیک های بازمهندسی کارها و عملگرا بودن)

تکنیک های مدیریت زمان-بخش11 (تکنیک های بازمهندسی کارها و عملگرا بودن)

کسب مهارت های بیشتر برای انجام سریع کارها از تکنیک های مدیریت زمان است، در این ویدئو ازین تکنیک گفته شده است.

0 :
ادامه...
تکنیک های مدیریت زمان-بخش12 (تکنیک های پرسش های حیاتی)

تکنیک های مدیریت زمان-بخش12 (تکنیک های پرسش های حیاتی)

از دیگر تکنیک های مدیریت زمان "خودآگاهی و شفافیت با خود با پرسیدن سوال اتفاق می افتد" این ویدئو را ببینید.

0 :
ادامه...
 تکنیک های مدیریت زمان-بخش13 (هفت تمرین برای قدرتمند شدن در تکنیک ها)

تکنیک های مدیریت زمان-بخش13 (هفت تمرین برای قدرتمند شدن در تکنیک ها)

با دیدن این ویدئو و یادگیری تکنیک های مدیریت زمان "خودانگاره و تصویر ذهنی خود را تغییر دهید"

0 :
ادامه...
تکنیک های مدیریت زمان-بخش14 (اشتباهات رایج در مدیریت زمان)

تکنیک های مدیریت زمان-بخش14 (اشتباهات رایج در مدیریت زمان)

کاهش خواب با قرص و قهوه برای داشتن زمان بیشتر از اشتباهات رایج در مدیریت زمان است. این ویدئو رو ببینید.

0 :
ادامه...
1 مطلب : 15