مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی «میم»

همراه شما تا موفقیت

برنامه مطالعاتی تحصیلی - پایه اول

1 مطلب : 8
تکلیف درسی پایه اول - 16 الی 21 آذر

تکلیف درسی پایه اول - 16 الی 21 آذر

تکالیف درسی پایه اول 16 الی 21 آذر را دریافت کنید

0 :
ادامه...
تکلیف درسی پایه اول - 9 الی 14  آذر

تکلیف درسی پایه اول - 9 الی 14 آذر

تکالیف درسی پایه اول 9 الی 14 آذر را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
تکلیف درسی پایه اول - 2 الی 7 آذر

تکلیف درسی پایه اول - 2 الی 7 آذر

تکالیف درسی پایه اول 2 الی 7 آذر را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
تکلیف درسی پایه اول - 25 الی 30 آبان

تکلیف درسی پایه اول - 25 الی 30 آبان

تکالیف درسی پایه اول 25 الی 30آبان را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
تکلیف درسی پایه اول - 18 الی 24 آبان

تکلیف درسی پایه اول - 18 الی 24 آبان

تکالیف درسی پایه اول 18 الی 24 آبان را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
تکالیف روزانه پایه اول ابتدایی - 11 الی 16 آبان

تکالیف روزانه پایه اول ابتدایی - 11 الی 16 آبان

تکالیف روزانه پایه اول ابتدایی برای 11 الی 16 آبان را دریافت کنید

0 :
ادامه...
معرفی خدمات ویژه پایه اول

معرفی خدمات ویژه پایه اول

در این ویدئو توضیحات تکمیلی در خصوص نحوه استفاده از تکالیف دانش آموزان پایه اول ارائه شده است. برای آشنایی با تکالیف اول ابتدایی حتما این ویدئو را ببینید.

0 :
ادامه...
تکالیف روزانه پایه اول ابتدایی - 4 الی 10 آبان

تکالیف روزانه پایه اول ابتدایی - 4 الی 10 آبان

تکالیف روزانه پایه اول ابتدایی برای 4 الی 10 آبان را دریافت کنید

0 :
ادامه...
1 مطلب : 8