مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی «میم»

همراه شما تا موفقیت

منوی مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی میم

برنامه مطالعاتی تحصیلی - پایه ششم

1 مطلب : 10
نکات مهم در مورد آزمون تیزهوشان(ششم به هفتم)

نکات مهم در مورد آزمون تیزهوشان(ششم به هفتم)

در این ویدئو نکاتی را در مورد آزمون تیزهوشان ششم به هفتم به شما یادآوری می کنیم که می تواند در موفقیت شما در آزمون کمک کند.

0 :
ادامه...
 تکالیف درسی پایه ششم 10 الی 15 خرداد

تکالیف درسی پایه ششم 10 الی 15 خرداد

تکالیف درسی پایه ششم 10 الی 15 خرداد را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
 تکالیف درسی پایه ششم 27 اردیبهشت الی 1 خرداد

تکالیف درسی پایه ششم 27 اردیبهشت الی 1 خرداد

تکالیف درسی پایه ششم 27 اردیبهشت الی 1 خرداد را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
تکالیف درسی پایه ششم 20 الی 25 اردیبهشت

تکالیف درسی پایه ششم 20 الی 25 اردیبهشت

تکالیف درسی پایه ششم 20 الی 25 اردیبهشت را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
تکالیف درسی پایه ششم 13 الی 18 اردیبهشت

تکالیف درسی پایه ششم 13 الی 18 اردیبهشت

تکالیف درسی پایه ششم 13 الی 18 اردیبهشت را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
تکالیف درسی پایه ششم 6 الی 11 اردیبهشت

تکالیف درسی پایه ششم 6 الی 11 اردیبهشت

تکالیف درسی پایه ششم 6 الی 11 اردیبهشت را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
تکالیف درسی پایه ششم 23 الی 28 فروردین

تکالیف درسی پایه ششم 23 الی 28 فروردین

تکالیف درسی پایه ششم 23 الی 28 فروردین را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
تکالیف درسی پایه ششم 16 الی 21 فروردین

تکالیف درسی پایه ششم 16 الی 21 فروردین

تکالیف درسی پایه ششم 16 الی 21 فروردین را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
تکالیف درسی پایه ششم17 الی 22 اسفند

تکالیف درسی پایه ششم17 الی 22 اسفند

تکالیف درسی پایه ششم17 الی 22 اسفند را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعه درسی پایه ششم 10 الی 16 اسفند

برنامه مطالعه درسی پایه ششم 10 الی 16 اسفند

برنامه مطالعه درسی پایه ششم 10 الی 16 اسفند را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
1 مطلب : 10