مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی «میم»

همراه شما تا موفقیت

منوی مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی میم

تمرکز و قدرت ذهن - توجه و تمرکز

1 مطلب : 7
توجه و تمرکز بخش اول (کار عمیق )

توجه و تمرکز بخش اول (کار عمیق )

کار عمیق و آشنایی با آن می تواند در بهبود تمرکز ما بسیار موثر باشد و تغییرات محسوسی را در فرآیند یادگیری ما ایحاد کند.

0 :
ادامه...
توجه و تمرکز بخش دوم (آشفتگی عاطفی و تمرکز )

توجه و تمرکز بخش دوم (آشفتگی عاطفی و تمرکز )

آشفتگی های ذهنی یکی از دلایل اصلی پراکندگی ذهنی دانش آموزان و مشکلات یادگیری آن ها است که در این ویدئو به بررسی آن ها پرداخته ایم.

0 :
ادامه...
توجه و تمرکز بخش سوم(نحوه تمرکز مغز انسان )

توجه و تمرکز بخش سوم(نحوه تمرکز مغز انسان )

در این ویدئو به دو نوع تمرکز مغز انسان می پردازیم که می تواند به ما کمک کند تا با شناخت بهتر خود قدرت تمرکز و یادگیری را بهبود بخشیم.

0 :
ادامه...
توجه و تمرکز بخش چهارم (نحوه تمرکز مغز انسان )

توجه و تمرکز بخش چهارم (نحوه تمرکز مغز انسان )

در این ویدئو با ساختار مغز انسان و ساز و کار آن هنگام تمرکز آشنا می شویم که می تواند به یادگیری ما کمک کند

0 :
ادامه...
توجه و تمرکز بخش پنجم (اتلاف توان تمرکز و توجه )

توجه و تمرکز بخش پنجم (اتلاف توان تمرکز و توجه )

شناخت صحیح از فرآیندهایی که در ذهن ما هنگام تمرکز رخ می دهد به ما کمک می کند تا فرآیند یادگیری را بیشتر درک کنیم.

0 :
ادامه...
توجه و تمرکز بخش ششم (مخرب های پنهان تمرکز و توجه )

توجه و تمرکز بخش ششم (مخرب های پنهان تمرکز و توجه )

توجه و تمرکز دو مفهوم مهم و کلیدی موثر در یادگیری است که در این مجموعه ویدئو به بررسی نکات مهم پیرامون آن پرداختیم.

0 :
ادامه...
توجه و تمرکز بخش هفتم (نکات تکمیلی )

توجه و تمرکز بخش هفتم (نکات تکمیلی )

نکات بسیاری در خصوص تمرکز وجود دارد که در این مجموعه ویدئو تلاش کردیم به بخش هایی از آن ها بپردازیم.

0 :
ادامه...
1 مطلب : 7