مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی «میم»

همراه شما تا موفقیت

منوی مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی میم

ویدئوهای مشاوره‌ای جستجوی مدرسه تیز هوشان

1 2 مطلب : 29
برنامه ریزی-بخش1- (برنامه های تکرار شونده)

برنامه ریزی-بخش1- (برنامه های تکرار شونده)

با برنامه درسی های یکنواخت در مدارس چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنیم؟در این ویدئو به این سوال پاسخ داده ایم.

0 :
ادامه...
نکات مهم در مورد آزمون تیزهوشان(نهم به دهم)

نکات مهم در مورد آزمون تیزهوشان(نهم به دهم)

در این ویدئو به نکات مهمی در مورد آزمون تیزهوشان نهم به دهم اشاره کردیم که می تونه برای والدین و دانش آموزان کمک کننده باشد.

0 :
ادامه...
مراحل و قوانین تغییر رشته در دبیرستان چیست؟

مراحل و قوانین تغییر رشته در دبیرستان چیست؟

تعیین رشته تحصیلی در دبیرستان جزو مواردی است که ممکن است بر اساس اطلاعات درست انجام نگیرد و دانش آموز در پایه های بالاتر دوست داشته باشد که آن را تغییر دهد. در این قسمت قوانین تغییر رشته در دبیرستان بررسی می شود.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعه درسی پایه نهم 14 الی 20 فروردین

برنامه مطالعه درسی پایه نهم 14 الی 20 فروردین

برنامه مطالعه درسی پایه نهم 14 الی 20 فروردین را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعه درسی پایه نهم 7 الی 13 فروردین

برنامه مطالعه درسی پایه نهم 7 الی 13 فروردین

برنامه مطالعه درسی پایه نهم 7 الی 13 فروردین را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعه درسی پایه نهم 1 الی 7 فروردین

برنامه مطالعه درسی پایه نهم 1 الی 7 فروردین

برنامه مطالعه درسی پایه نهم 1 الی 7 فروردین را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعه درسی پایه نهم 23 الی  29  اسفند

برنامه مطالعه درسی پایه نهم 23 الی 29 اسفند

برنامه مطالعه درسی پایه نهم 23 الی 29 اسفند را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعه درسی پایه نهم 16 الی  22 اسفند

برنامه مطالعه درسی پایه نهم 16 الی 22 اسفند

برنامه مطالعه درسی پایه نهم 16 الی 22 اسفند را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعه درسی پایه نهم 9 الی  15 اسفند

برنامه مطالعه درسی پایه نهم 9 الی 15 اسفند

جدیدبرنامه مطالعه درسی پایه نهم 9 الی 15 اسفند را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعه درسی پایه نهم 2 الی  8 اسفند

برنامه مطالعه درسی پایه نهم 2 الی 8 اسفند

برنامه مطالعه درسی پایه نهم 2 الی 8 اسفند را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعه درسی پایه نهم 25 الی 1 اسفند

برنامه مطالعه درسی پایه نهم 25 الی 1 اسفند

برنامه مطالعه درسی پایه نهم 25 الی 1 اسفند را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعه درسی پایه نهم 18  الی 24بهمن ماه

برنامه مطالعه درسی پایه نهم 18 الی 24بهمن ماه

برنامه مطالعه درسی پایه نهم 18 الی 24بهمن ماه را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعه درسی پایه نهم 11  الی 17 بهمن ماه

برنامه مطالعه درسی پایه نهم 11 الی 17 بهمن ماه

برنامه مطالعه درسی پایه نهم 11 الی 17 بهمن ماه را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعه درسی پایه نهم 4 الی 10 بهمن ماه

برنامه مطالعه درسی پایه نهم 4 الی 10 بهمن ماه

برنامه مطالعه درسی پایه نهم 4 الی 10 بهمن ماه را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعه درسی پایه نهم27 دی الی 3 بهمن ماه

برنامه مطالعه درسی پایه نهم27 دی الی 3 بهمن ماه

برنامه مطالعه درسی پایه نهم27 دی الی 3 بهمن ماه را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
1 2 مطلب : 29