مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی «میم»

همراه شما تا موفقیت

منوی مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی میم

ویدئوهای مشاوره‌ای جستجوی هدف گذاری کنکور

1 2 3 4 5 6 7 مطلب : 105
مراحل و قوانین تغییر رشته در دبیرستان چیست؟

مراحل و قوانین تغییر رشته در دبیرستان چیست؟

تعیین رشته تحصیلی در دبیرستان جزو مواردی است که ممکن است بر اساس اطلاعات درست انجام نگیرد و دانش آموز در پایه های بالاتر دوست داشته باشد که آن را تغییر دهد. در این قسمت قوانین تغییر رشته در دبیرستان بررسی می شود.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعه درسی پایه دهم رشته ریاضی 18 الی 24 اردیبهشت

برنامه مطالعه درسی پایه دهم رشته ریاضی 18 الی 24 اردیبهشت

برنامه مطالعه درسی پایه دهم رشته ریاضی 18 الی 24 اردیبهشت را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعه درسی پایه دهم رشته تجربی 18 الی 24 اردیبهشت

برنامه مطالعه درسی پایه دهم رشته تجربی 18 الی 24 اردیبهشت

برنامه مطالعه درسی پایه دهم رشته تجربی 18 الی 24 اردیبهشت را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعه درسی پایه دهم رشته ریاضی 11 الی 17 اردیبهشت

برنامه مطالعه درسی پایه دهم رشته ریاضی 11 الی 17 اردیبهشت

برنامه مطالعه درسی پایه دهم رشته ریاضی 11 الی 17 اردیبهشت را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعه درسی پایه دهم رشته تجربی 11 الی 17 اردیبهشت

برنامه مطالعه درسی پایه دهم رشته تجربی 11 الی 17 اردیبهشت

برنامه مطالعه درسی پایه دهم رشته تجربی 11 الی 17 اردیبهشت را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعه درسی پایه دهم رشته ریاضی 4 الی 10 اردیبهشت

برنامه مطالعه درسی پایه دهم رشته ریاضی 4 الی 10 اردیبهشت

برنامه مطالعه درسی پایه دهم رشته ریاضی 4 الی 10 اردیبهشت را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعه درسی پایه دهم رشته تجربی 4 الی 10 اردیبهشت

برنامه مطالعه درسی پایه دهم رشته تجربی 4 الی 10 اردیبهشت

برنامه مطالعه درسی پایه دهم رشته تجربی 4 الی 10 اردیبهشت را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعه درسی پایه دهم رشته ریاضی 28 فروردین الی 3 اردیبهشت

برنامه مطالعه درسی پایه دهم رشته ریاضی 28 فروردین الی 3 اردیبهشت

برنامه مطالعه درسی پایه دهم رشته ریاضی 28 فروردین الی 3 اردیبهشت را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعه درسی پایه دهم رشته تجربی 28 فروردین الی 3 اردیبهشت

برنامه مطالعه درسی پایه دهم رشته تجربی 28 فروردین الی 3 اردیبهشت

برنامه مطالعه درسی پایه دهم رشته تجربی 28 فروردین الی 3 اردیبهشت را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعه درسی پایه دهم رشته ریاضی 21 الی 27 فروردین

برنامه مطالعه درسی پایه دهم رشته ریاضی 21 الی 27 فروردین

برنامه مطالعه درسی پایه دهم رشته ریاضی 21 الی 27 فروردین را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعه درسی پایه دهم رشته تجربی 21 الی 27 فروردین

برنامه مطالعه درسی پایه دهم رشته تجربی 21 الی 27 فروردین

برنامه مطالعه درسی پایه دهم رشته تجربی 21 الی 27 فروردین را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعه درسی پایه دهم ریاضی14 الی 20 فروردین

برنامه مطالعه درسی پایه دهم ریاضی14 الی 20 فروردین

برنامه مطالعه درسی پایه دهم ریاضی14 الی 20 فروردین را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعه درسی پایه دهم تجربی 14  الی20  فروردین

برنامه مطالعه درسی پایه دهم تجربی 14 الی20 فروردین

برنامه مطالعه درسی پایه دهم تجربی 14 الی20 فروردین را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعه درسی پایه دهم ریاضی7 الی 13 فروردین

برنامه مطالعه درسی پایه دهم ریاضی7 الی 13 فروردین

برنامه مطالعه درسی پایه دهم ریاضی7 الی 13 فروردین را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعه درسی پایه دهم تجربی 7 الی13 فروردین

برنامه مطالعه درسی پایه دهم تجربی 7 الی13 فروردین

برنامه مطالعه درسی پایه دهم تجربی 7 الی13 فروردین را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
1 2 3 4 5 6 7 مطلب : 105