مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی «میم»

همراه شما تا موفقیت

منوی مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی میم

ویدئوهای مشاوره‌ای با اجرای صفا شیخ

1 مطلب : 1
کارگاه خطاهای فکری بخش دوم

کارگاه خطاهای فکری بخش دوم

کارگاه "علل خطاهای فکری و راهکارهای .مقابله با این خطاها را می توانید در این وبینار یک ساعته ببینید.

0 :
ادامه...
1 مطلب : 1