مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی «میم»

همراه شما تا موفقیت

منوی مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی میم

برنامه مطالعات درسی و هفتگی اول دبستانتکالیف درسی پایه اول 24 الی 29 خرداد تکالیف درسی پایه اول 17 الی 22 خرداد تکالیف درسی پایه اول 10 الی 15 خرداد تکالیف درسی پایه اول 3 الی 8 خرداد تکالیف درسی پایه اول 27 اردیبهشت الی 1 خرداد تکالیف درسی پایه اول 20 الی 26 اردیبهشت تکالیف درسی پایه اول 13 الی 18 اردیبهشت تکالیف درسی پایه اول 6 الی 11 اردیبهشت تکالیف درسی پایه اول 30 فروردین الی 4 اردیبهشت تکالیف درسی پایه اول 23 الی 28 فروردین تکالیف درسی پایه اول 16 الی 21 فروردین تکالیف درسی پایه اول 24 الی 29 اسفند تکالیف درسی پایه اول 17 الی 22 اسفند تکالیف درسی پایه اول 10 الی 15 اسفند تکالیف درسی پایه اول 3تا8 اسفند تکالیف درسی پایه اول 26 بهمن الی 1 اسفند تکالیف درسی پایه اول 19 الی 24 بهمن تکالیف درسی پایه اول 12 الی 17 بهمن تکالیف روزانه پایه اول 5 الی 10 بهمن تکالیف روزانه پایه اول 28 الی 3 بهمن تکالیف روزانه پایه اول 21 الی 26 دی تکالیف روزانه پایه اول 13 الی 19 دی تکالیف روزانه پایه اول 6 الی 12 دی تکالیف روزانه پایه اول 30 آذر الی 5 دی تکلیف درسی پایه اول - 23 الی 28 آذر تکلیف درسی پایه اول - 16 الی 21 آذر تکلیف درسی پایه اول - 9 الی 14 آذر تکلیف درسی پایه اول - 2 الی 7 آذر تکلیف درسی پایه اول - 25 الی 30 آبان تکلیف درسی پایه اول - 18 الی 24 آبان تکالیف روزانه پایه اول ابتدایی - 11 الی 16 آبان تکالیف روزانه پایه اول ابتدایی - 4 الی 10 آبان

برنامه مطالعات درسی و هفتگی اول دبستان

برنامه مطالعه و تکالیف روزانه و هفتگی ویژه دانش آموزان، اولیا و مشاوران پایه اول دبستان
مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی میم
مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی میم