مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی «میم»

همراه شما تا موفقیت

منوی مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی میم

برنامه مطالعات درسی و هفتگی دهم تجربیبرنامه مطالعه درسی پایه دهم رشته تجربی 18 الی 24 اردیبهشت برنامه مطالعه درسی پایه دهم رشته تجربی 11 الی 17 اردیبهشت برنامه مطالعه درسی پایه دهم رشته تجربی 4 الی 10 اردیبهشت برنامه مطالعه درسی پایه دهم رشته تجربی 28 فروردین الی 3 اردیبهشت برنامه مطالعه درسی پایه دهم رشته تجربی 21 الی 27 فروردین برنامه مطالعه درسی پایه دهم تجربی 14 الی20 فروردین برنامه مطالعه درسی پایه دهم تجربی 7 الی13 فروردین برنامه مطالعه درسی پایه دهم تجربی 1 الی 7 فروردین برنامه مطالعه درسی پایه دهم تجربی 23 الی 29 اسفند برنامه مطالعه درسی پایه دهم تجربی 16 الی 22 اسفند برنامه مطالعه درسی پایه دهم تجربی 9 الی 15 اسفند برنامه مطالعه درسی پایه دهم تجربی 2 الی 8 اسفند برنامه مطالعه درسی پایه دهم تجربی 25 بهمن الی 1 اسفند برنامه مطالعه درسی پایه دهم تجربی 18 الی 24 بهمن ماه برنامه مطالعه درسی پایه دهم تجربی 11 الی 17 بهمن ماه برنامه مطالعه درسی پایه دهم تجربی 4 الی 10 بهمن ماه برنامه مطالعه درسی پایه دهم تجربی 27 بهمن الی3بهمن ماه برنامه مطالعه درسی پایه دهم تجربی 20 دی الی26دی ماه برنامه مطالعه درسی پایه دهم تجربی 13 دی الی19 دی ماه برنامه مطالعه درسی پایه دهم تجربی 6 دی الی 12 دی ماه برنامه مطالعه درسی پایه دهم تجربی 29آذر الی 5 دی ماه برنامه مطالعه درسی پایه دهم تجربی 22 الی 28 آذر برنامه مطالعه درسی پایه دهم تجربی 15 الی 21 آذر برنامه مطالعه درسی پایه دهم تجربی 8 الی 14 آذر برنامه مطالعه درسی پایه دهم تجربی 1 الی 7 آذر برنامه مطالعه درسی پایه دهم تجربی 24 الی 30 آبان برنامه مطالعه درسی پایه دهم تجربی17 الی 23 آبان برنامه مطالعه درسی پایه دهم تجربی10 الی 16 آبان برنامه مطالعه درسی پایه دهم تجربی3 الی 9 آبان برنامه مطالعه درسی پایه دهم تجربی 26 مهرالی 2 آبان برنامه مطالعه درسی پایه دهم تجربی 19 الی 25مهر برنامه مطالعه درسی پایه دهم تجربی 12 الی 18 مهر برنامه مطالعه درسی پایه دهم تجربی 5 الی 11 مهر برنامه مطالعه درسی پایه دهم تجربی به یازدهم 22 الی 28شهریور برنامه مطالعه درسی پایه دهم تجربی به یازدهم 29 شهریور الی 4 مهر برنامه مطالعه درسی پایه دهم تجربی به یازدهم 15 الی 21 شهریور برنامه مطالعه درسی پایه دهم تجربی به یازدهم 8 الی 14 شهریور برنامه مطالعه درسی پایه دهم تجربی به یازدهم 1 الی 7 شهریور برنامه مطالعه درسی پایه دهم تجربی به یازدهم 25 الی 31 مرداد ماه برنامه مطالعه درسی پایه دهم تجربی به یازدهم 18 الی 24 مرداد ماه برنامه مطالعه درسی پایه دهم به یازدهم تجربی 11 الی 17 مرداد ماه برنامه مطالعه درسی پایه دهم به یازدهم تجربی 4 الی 10 مرداد ماه برنامه مطالعه درسی پایه دهم تجربی 28 تیر الی 3 مرداد ماه برنامه مرور مطالعه درسی پایه دهم به یازدهم تجربی 21 الی 27 تیر برنامه مرور مطالعه درسی پایه دهم به یازدهم تجربی 14 الی 20 تیر برنامه مرور مطالعه درسی پایه دهم به یازدهم تجربی 7 الی 13 تیر

برنامه مطالعات درسی و هفتگی دهم تجربی

برنامه مطالعه و تکالیف روزانه و هفتگی ویژه دانش آموزان، اولیا و مشاوران پایه دهم رشته تجربی
مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی میم
مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی میم