مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی «میم»

همراه شما تا موفقیت

منوی مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی میم

برنامه مطالعات درسی و هفتگی دوم دبستانتکالیف درسی پایه دوم 24 الی 29 خرداد تکالیف درسی پایه دوم 17 الی 22 خرداد تکالیف درسی پایه دوم 10 الی 15 خرداد تکالیف درسی پایه دوم 3 الی 8 خرداد تکالیف درسی پایه دوم 27 اردیبهشت الی 1 خرداد تکالیف درسی پایه دوم 20 الی 26 اردیبهشت تکالیف درسی پایه دوم 13 الی 18 اردیبهشت تکالیف درسی پایه دوم 30 فروردین الی 4 اردیبهشت تکالیف درسی پایه دوم 23 الی 28 فروردین تکالیف درسی پایه دوم 16 الی 21 فروردین تکالیف درسی پایه دوم 24 الی 29 اسفند تکالیف درسی پایه دوم17 الی 22 اسفند تکالیف درسی پایه دوم 10 الی 15 اسفند تکالیف درسی پایه دوم 3تا8 اسفند تکالیف درسی پایه دوم 26 بهمن الی 1 اسفند تکالیف درسی پایه دوم 19 الی 24 بهمن تکالیف روزانه پایه دوم 12 الی 17 بهمن تکالیف روزانه پایه دوم 5 الی 10 بهمن تکالیف روزانه پایه دوم 27 دی الی 3 بهمن تکالیف روزانه پایه دوم 21 الی 26 دی تکالیف روزانه پایه دوم 14 الی 19 دی تکالیف روزانه پایه دوم 6 الی 12 دی تکالیف روزانه پایه دوم 30 آذر الی 5 دی تکلیف درسی پایه دوم - 23 الی 28 آذر تکلیف درسی پایه دوم - 16 الی 21 آذر تکلیف درسی پایه دوم - 9 الی 14 آذر تکلیف درسی پایه دوم- 2 الی 7 آذر تکلیف درسی پایه دوم - 25 الی 30 آبان تکلیف درسی پایه دوم - 18 الی 24 آبان تکالیف روزانه پایه دوم ابتدایی - 11 الی 16 آبان تکالیف روزانه پایه دوم ابتدایی - 4 الی 10 آبان تکالیف روزانه پایه دوم ابتدایی- 27 مهر تا 3 آبان تکالیف روزانه پایه دوم ابتدایی 20 الی 25 مهر تکالیف روزانه پایه دوم 13 الی 19 مهر تکالیف روزانه پایه دوم 6 الی 12 مهر تکالیف روزانه پایه دوم 30شهریور الی 5 مهر

برنامه مطالعات درسی و هفتگی دوم دبستان

برنامه مطالعه و تکالیف روزانه و هفتگی ویژه دانش آموزان، اولیا و مشاوران پایه دوم دبستان
مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی میم
مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی میم