مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی «میم»

همراه شما تا موفقیت

منوی مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی میم

برنامه مطالعات درسی و هفتگی سوم دبستانتکالیف درسی پایه سوم 24 الی 29 خرداد تکالیف درسی پایه سوم 17 الی 22 خرداد تکالیف درسی پایه سوم 10 الی 15 خرداد تکالیف درسی پایه سوم 3 الی 8 خرداد تکالیف درسی پایه سوم 27 اردیبهشت الی 1 خرداد تکالیف درسی پایه سوم 20 الی 25 اردیبهشت تکالیف درسی پایه سوم 13 الی 18 اردیبهشت تکالیف درسی پایه سوم6 الی 11 اردیبهشت تکالیف درسی پایه سوم 30 فروردین الی 4 اردیبهشت تکالیف درسی پایه سوم 23 الی 28 فروردین تکالیف درسی پایه سوم16 الی 21 فروردین تکالیف روزانه پایه سوم 24 الی 29 اسفند تکالیف درسی پایه سوم 17 الی 22 اسفند تکالیف درسی پایه سوم 10 الی 15 اسفند تکالیف درسی پایه سوم 3تا8 اسفند تکالیف درسی پایه سوم26 بهمن الی 1 اسفند تکالیف درسی پایه سوم 19 الی 24 بهمن تکالیف روزانه پایه سوم 12 الی 17 بهمن تکالیف روزانه پایه سوم 5 الی 10 بهمن تکالیف روزانه پایه سوم 27 دی الی 3 بهمن تکالیف روزانه پایه سوم 21 الی 26 دی تکالیف روزانه پایه سوم 13 الی 19 دی تکالیف روزانه پایه سوم 6 الی 12 دی تکالیف روزانه پایه سوم 30 آذر الی 5 دی تکلیف درسی پایه سوم - 23 الی 28 آذر تکلیف درسی پایه سوم - 16 الی 21 آذر تکلیف درسی پایه سوم- 9 الی 14 آذر تکلیف درسی پایه سوم- 2 الی 7 آذر تکلیف درسی پایه سوم- 25 الی 30 آبان تکلیف درسی پایه سوم- 18 الی 24 آبان تکالیف روزانه پایه سوم ابتدایی - 11 الی 17 آبان تکالیف روزانه پایه سوم ابتدایی - 4 الی 10 آبان تکالیف روزانه پایه سوم ابتدایی- 27 مهر تا 3 آبان تکالیف روزانه پایه سوم ابتدایی 20 الی 25 مهر

برنامه مطالعات درسی و هفتگی سوم دبستان

برنامه مطالعه و تکالیف روزانه و هفتگی ویژه دانش آموزان، اولیا و مشاوران پایه سوم دبستان
مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی میم
مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی میم