مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی «میم»

همراه شما تا موفقیت

منوی مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی میم

برنامه مطالعات درسی و هفتگی هشتمبرنامه مطالعه درسی پایه هشتم به نهم 18 الی 24 مرداد ماه برنامه مطالعه درسی پایه هفتم به هشتم 18 الی 24 مرداد ماه برنامه مطالعه درسی پایه هشتم به نهم 11 الی 17 مرداد ماه برنامه مطالعه درسی پایه هفتم به هشتم 11 الی 17 مرداد ماه برنامه مطالعه درسی پایه هشتم به نهم 4 الی 10 مرداد ماه برنامه مطالعه درسی پایه هفتم به هشتم 4 الی 10 مرداد ماه برنامه مطالعه درسی پایه هشتم به نهم 28 تیر الی 3 مرداد ماه برنامه مطالعه درسی پایه هفتم به هشتم 28 تیر الی 3 مرداد ماه برنامه مرور مطالعه درسی پایه هشتم به نهم 21 الی 27 تیر برنامه مرور مطالعه درسی پایه هشتم به نهم 14 الی 20 تیر برنامه مرور مطالعه درسی پایه هشتم به نهم 7 الی 13 تیر برنامه مطالعه درسی پایه هشتم 31 خرداد الی 6 تیر (هفته آخر) برنامه مطالعه درسی پایه هشتم 24 الی 30 خرداد برنامه مطالعه درسی پایه هشتم 17 الی 23 خرداد برنامه مطالعه درسی پایه هشتم 10 الی 16 خرداد برنامه مطالعه درسی پایه هشتم 3 الی 9 خرداد برنامه مطالعه درسی پایه هشتم 27 اردیبهشت الی 2 خرداد برنامه مطالعه درسی پایه هشتم 20 الی 26 اردیبهشت برنامه مطالعه درسی پایه هشتم 13 الی 19 اردیبهشت تکالیف درسی پایه هشتم6 الی 12 اردیبهشت تکالیف درسی پایه هشتم 30 فروردین الی 5 اردیبهشت تکالیف درسی پایه هشتم 23 الی 28 فروردین برنامه مطالعه درسی پایه هشتم16 الی 22 فروردین برنامه مطالعه درسی پایه هشتم 9 الی 15 فروردین برنامه مطالعه درسی پایه هشتم 2 الی 8 فروردین برنامه مطالعه درسی پایه هشتم17 الی 23 اسفند برنامه مطالعه درسی پایه هشتم 10 الی 16 اسفند برنامه مطالعه درسی هشتم 3تا9 اسفند برنامه مطالعه درسی هشتم 26 بهمن الی 2 اسفند برنامه مطالعه درسی پایه هشتم 19 الی 24 بهمن برنامه درسی پایه هشتم 12 الی 18 بهمن برنامه درسی پایه هشتم 5 الی 11 بهمن برنامه درسی پایه هشتم 28 دی الی 4 بهمن برنامه درسی پایه هشتم 21 الی 27 دی برنامه درسی پایه هشتم 14 الی 20 دی برنامه مطالعه درسی پایه هشتم7 الی 13 دی برنامه درسی پایه هشتم-30 آذر الی 6 دی برنامه درسی پایه هشتم- 23 الی 29 آذر برنامه مطالعه درسی پایه هشتم- 16 الی 22 آذر برنامه درسی پایه هشتم 9 الی 15 آذر برنامه مطالعه درسی پایه هشتم- 2 الی 7 آذر برنامه مطالعه درسی پایه هشتم-25 آبان تا 1 آذر برنامه مطالعه درسی پایه هشتم- 18 الی 24 آبان برنامه مطالعه درسی هشتم- 11 الی 16 آبان برنامه مطالعه درسی هشتم- 4 الی 10 آبان برنامه مطالعه درسی پایه هشتم- 27 مهر تا 3 آبان برنامه مطالعه درسی پایه هشتم 20 الی 26 مهر برنامه مطالعه درسی پایه هشتم 13 الی 19 مهر برنامه مطالعه درسی پایه هشتم 6 الی 12 مهر برنامه مطالعه درسی پایه هشتم 30شهریور الی 5 مهر

برنامه مطالعات درسی و هفتگی هشتم

برنامه مطالعه و تکالیف روزانه و هفتگی ویژه دانش آموزان، اولیا و مشاوران پایه هشتم
مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی میم
مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی میم