مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی «میم»

همراه شما تا موفقیت

منوی مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی میم

برنامه مطالعات درسی و هفتگی هفتمبرنامه مطالعه درسی پایه هفتم به هشتم 22 الی 28شهریور ماه برنامه مطالعه درسی پایه هفتم به هشتم 29 شهریور الی 4 مهر برنامه مطالعه درسی پایه هفتم به هشتم 15 الی 21 شهریور ماه برنامه مطالعه درسی پایه هفتم به هشتم 8 الی 14 شهریور ماه برنامه مطالعه درسی پایه هفتم به هشتم 1 الی 7 شهریور ماه برنامه مطالعه درسی پایه هفتم به هشتم 25 الی 31 مرداد ماه برنامه مطالعه درسی پایه هفتم به هشتم 18 الی 24 مرداد ماه برنامه مطالعه درسی پایه هفتم به هشتم 11 الی 17 مرداد ماه برنامه مطالعه درسی پایه هفتم به هشتم 4 الی 10 مرداد ماه برنامه مطالعه درسی پایه هفتم به هشتم 28 تیر الی 3 مرداد ماه برنامه مرور مطالعه درسی پایه هفتم به هشتم 21 الی 27 تیر برنامه مرور مطالعه درسی پایه هفتم به هشتم 14 الی 20 تیر برنامه مرور مطالعه درسی پایه هفتم به هشتم 7 الی 13 تیر برنامه مطالعه درسی پایه هفتم 31 خرداد الی 6 تیر (هفته آخر) برنامه مطالعه درسی پایه هفتم 24 الی 30 خرداد برنامه مطالعه درسی پایه هفتم 17 الی 23 خرداد برنامه مطالعه درسی پایه هفتم 10 الی 16 خرداد برنامه مطالعه درسی پایه هفتم3 الی 9 خرداد برنامه مطالعه درسی پایه هفتم 27 اردیبهشت الی 2 خرداد برنامه مطالعه درسی پایه هفتم 20 الی 26 اردیبهشت برنامه مطالعه درسی پایه هفتم 13 الی 19 اردیبهشت تکالیف درسی پایه هفتم 6 الی 12 اردیبهشت تکالیف درسی پایه هفتم30 فروردین الی 5 اردیبهشت تکالیف درسی پایه هفتم23 الی 28 فروردین برنامه مطالعه درسی پایه هفتم 16 الی 22 فروردین برنامه مطالعه درسی پایه هفتم 9 الی 15 فروردین برنامه مطالعه درسی پایه هفتم 2 الی 8فروردین برنامه مطالعه درسی پایه هفتم 24 الی 29 اسفند برنامه مطالعه درسی پایه هفتم 17 الی 23 اسفند برنامه مطالعه درسی پایه هفتم 10 الی 16 اسفند برنامه مطالعه درسی هفتم 3تا9 اسفند برنامه مطالعه درسی هفتم 26بهمن الی 2 اسفند برنامه مطالعه درسی هفتم 19 الی 24 بهمن برنامه درسی پایه هفتم 12 الی 18 بهمن تکالیف روزانه پایه هفتم 5 الی 11 بهمن برنامه درسی پایه هفتم 28 دی الی 4 بهمن برنامه درسی پایه هفتم 21 الی 27 دی برنامه درسی پایه هفتم 14 الی 20 دی برنامه مطالعه درسی پایه هفتم7 الی 13 دی برنامه درسی پایه هفتم -30 آذر الی 6 دی برنامه درسی پایه هفتم - 23 الی 29 آذر برنامه مطالعه درسی پایه هفتم - 16 الی 22 آذر برنامه درسی پایه هفتم 9 الی 15 آذر برنامه مطالعه درسی پایه هفتم- 2 الی 7 آذر برنامه مطالعه درسی پایه هفتم- 25 آبان تا 1 آذر برنامه مطالعه درسی پایه هفتم- 18 الی 24 آبان برنامه مطالعه درسی هفتم - 11 الی 16 آبان برنامه مطالعه درسی هفتم - 4 الی 10 آبان برنامه مطالعه درسی پایه هفتم- 27 مهر تا 3 آبان برنامه مطالعه درسی پایه هفتم 20 الی 26 مهر برنامه مطالعه درسی پایه هفتم 13 الی 19 مهر برنامه مطالعه درسی پایه هفتم 6 الی 12 مهر برنامه مطالعه درسی پایه هفتم 30 شهریور الی 5 مهر

برنامه مطالعات درسی و هفتگی هفتم

برنامه مطالعه و تکالیف روزانه و هفتگی ویژه دانش آموزان، اولیا و مشاوران پایه هفتم
مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی میم
مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی میم