مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی «میم»

همراه شما تا موفقیت

منوی مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی میم

برنامه مطالعات درسی و هفتگی چهارم دبستانتکالیف درسی پایه چهارم 24 الی 29 خرداد تکالیف درسی پایه چهارم 17 الی 22 خرداد تکالیف درسی پایه چهارم 10 الی 15 خرداد تکالیف درسی پایه چهارم3 الی 8 خرداد تکالیف درسی پایه چهارم 27 اردیبهشت الی 1 خرداد تکالیف درسی پایه چهارم 20 الی 25 اردیبهشت تکالیف درسی پایه چهارم 13 الی 18 اردیبهشت تکالیف درسی پایه چهارم 6 الی 11 اردیبهشت تکالیف درسی پایه چهارم 30 فروردین الی 4 اردیبهشت تکالیف درسی پایه چهارم 23 الی 28 فروردین تکالیف درسی پایه چهارم 16 الی 21 فروردین تکالیف درسی پایه چهارم 24 الی 29 اسفند تکالیف درسی پایه چهارم 17 الی 22 اسفند تکالیف درسی پایه چهارم 10 الی 15 اسفند تکالیف درسی پایه چهارم3تا8 اسفند تکالیف درسی پایه چهارم26 بهمن الی 1 اسفند تکالیف درسی پایه چهارم 19 الی 24 بهمن تکالیف روزانه پایه چهارم 12 الی 17 بهمن تکالیف روزانه پایه چهارم 5 الی 10 بهمن تکالیف روزانه پایه چهارم 27 دی الی 3 بهمن تکالیف روزانه پایه چهارم 21 الی 26 دی تکالیف درسی پایه چهارم 13 الی 19 دی تکالیف روزانه پایه چهارم 6 الی 12 دی تکلیف درسی پایه چهارم- 30 آذر الی 5 دی تکلیف درسی پایه چهارم- 23 الی 28 آذر تکالیف درسی پایه چهارم 16 الی 21 آذر

برنامه مطالعات درسی و هفتگی چهارم دبستان

برنامه مطالعه و تکالیف روزانه و هفتگی ویژه دانش آموزان، اولیا و مشاوران پایه چهارم دبستان
مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی میم
مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی میم