مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی «میم»

همراه شما تا موفقیت

منوی مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی میم

برنامه مطالعات درسی و هفتگی کنکور انسانیبرنامه درسی پایه دوازدهم رشته انسانی 13 الی 19 دی برنامه درسی پایه دوازدهم رشته انسانی 6 الی 12دی ماه برنامه درسی پایه دوازدهم رشته انسانی 29 الی 5 دی ماه برنامه درسی پایه دوازدهم رشته انسانی 22 الی 28 آذر برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته انسانی - 15 الی 21 آذر برنامه درسی رشته انسانی 8 الی 14 آذر برنامه مطالعه درسی دوازدهم رشته انسانی-1 الی 7 آذر ماه برنامه مطالعه درسی دوازدهم رشته انسانی-24 تا 30 آبان برنامه مطالعه درسی دوازدهم رشته انسانی- 17 الی 23 آبان برنامه مطالعه درسی ویژه دوازدهم رشته انسانی- 10الی 16 آبان برنامه مطالعه درسی ویژه دوازدهم رشته انسانی - 3 الی 9 آبان برنامه مطالعه درسی ویژه دوازدهم رشته انسانی - 26 مهر تا 2 آبان برنامه مطالعه درسی ویژه پایه دوازدهم انسانی - 19 الی 25 مهر برنامه مطالعه درسی ویژه پایه دوازدهم انسانی - 12 الی 18 مهر برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته انسانی 25 الی 31 مرداد ماه برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته انسانی 18 الی 24 مرداد ماه برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته انسانی 11 الی 17 مرداد ماه برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته انسانی 4 الی 10 مرداد ماه برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته انسانی 28 تیر الی 3 مرداد ماه برنامه مرور مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته انسانی 21 الی 27 تیر برنامه مرور مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته انسانی 14 الی 20 تیر برنامه مرور مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته انسانی 7 الی 13 تیر

برنامه مطالعات درسی و هفتگی کنکور انسانی

برنامه مطالعه و تکالیف روزانه و هفتگی ویژه دانش آموزان، اولیا و مشاوران پایه کنکور رشته انسانی
مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی میم
مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی میم