مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی «میم»

همراه شما تا موفقیت

منوی مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی میم

برنامه مطالعات درسی و هفتگی یازدهم تجربیبرنامه مطالعه درسی پایه یازدهم رشته تجربی 18 الی 24 اردیبهشت برنامه مطالعه درسی پایه یازدهم رشته تجربی 11 الی 17 اردیبهشت برنامه مطالعه درسی پایه یازدهم رشته تجربی 4 الی 10 اردیبهشت برنامه مطالعه درسی پایه یازدهم رشته تجربی 28 فروردین الی 3 اردیبهشت برنامه مطالعه درسی پایه یازدهم رشته تجربی 21 الی 27 فروردین برنامه مطالعه درسی پایه یازدهم تجربی 7 الی 13 فروردین برنامه مطالعه درسی پایه یازدهم تجربی 23 الی 29 اسفند برنامه مطالعه درسی پایه یازدهم تجربی 16 الی 22 اسفند برنامه مطالعه درسی پایه یازدهم تجربی 9 الی 15 اسفند برنامه مطالعه درسی پایه یازدهم تجربی 2 الی 8 اسفند برنامه مطالعه درسی پایه یازدهم تجربی 25 الی 1 اسفند برنامه مطالعه درسی پایه یازدهم تجربی 18 الی 24 بهمن ماه برنامه مطالعه درسی پایه یازدهم تجربی 11 الی 17 بهمن ماه برنامه مطالعه درسی پایه یازدهم تجربی 4 الی 10 بهمن ماه برنامه مطالعه درسی پایه یازدهم تجربی 27دی الی 3بهمن ماه جدیدبرنامه مطالعه درسی پایه یازدهم تجربی 20دی الی 26 دی ماه برنامه مطالعه درسی پایه یازدهم تجربی 13 دی الی 19 دی ماه برنامه مطالعه درسی پایه یازدهم تجربی 6 دی الی 12 دی ماه /برنامه مطالعه درسی پایه یازدهم تجربی22 الی 28 آذر برنامه مطالعه درسی پایه یازدهم تجربی 15 الی 21 آذر برنامه مطالعه درسی پایه یازدهم تجربی 8 الی 14 آذر برنامه مطالعه درسی پایه یازدهم تجربی 1 الی 7 آذر برنامه مطالعه درسی پایه یازدهم تجربی 24 الی 30 آبان برنامه مطالعه درسی پایه یازدهم تجربی 17 الی 23 آبان برنامه مطالعه درسی پایه یازدهم تجربی 10 الی 16 آبان برنامه مطالعه درسی پایه یازدهم تجربی 3 الی 9 آبان برنامه مطالعه درسی پایه یازدهم تجربی 26 مهر الی 2 آبان برنامه مطالعه درسی پایه یازدهم تجربی 19الی 25مهر برنامه مطالعه درسی پایه یازدهم تجربی 12 الی 18 مهر برنامه مطالعه درسی پایه یازدهم تجربی 5 الی 11 مهر برنامه مطالعه درسی پایه یازدهم تجربی به دوازدهم 22 الی 28شهریور برنامه مطالعه درسی پایه یازدهم تجربی به دوازدهم 29 شهریور الی 4 مهر برنامه مطالعه درسی پایه یازدهم تجربی به دوازدهم 15 الی 21 شهریور برنامه مطالعه درسی پایه یازدهم تجربی به دوازدهم 8 الی 14 شهریور برنامه مطالعه درسی پایه یازدهم تجربی به دوازدهم 1 الی 7 شهریور برنامه مطالعه درسی پایه یازدهم تجربی به دوازدهم 25 الی 31 مرداد ماه برنامه مطالعه درسی پایه یازدهم تجربی به یازدهم 18 الی 24 مرداد ماه برنامه مطالعه درسی پایه یازدهم به دوازدهم تجربی 11 الی 17 مرداد ماه برنامه مطالعه درسی پایه یازدهم به دوازدهم تجربی 4 الی 10 مرداد ماه برنامه مطالعه درسی پایه دهم به یازدهم تجربی 4 الی 10 مرداد ماه برنامه مطالعه درسی نظام قدیم 28 تیر الی 3 مرداد ماه برنامه مطالعه درسی پایه یازدهم تجربی 28 تیر الی 3 مرداد ماه برنامه مرور مطالعه درسی پایه یازدهم به دوازدهم تجربی 21 الی 27 تیر برنامه مرور مطالعه درسی پایه یازدهم به دوازدهم تجربی 14 الی 20 تیر برنامه مرور مطالعه درسی پایه یازدهم به دوازدهم تجربی 7 الی 13 تیر

برنامه مطالعات درسی و هفتگی یازدهم تجربی

برنامه مطالعه و تکالیف روزانه و هفتگی ویژه دانش آموزان، اولیا و مشاوران پایه یازدهم رشته تجربی
مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی میم
مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی میم